Uzun yıllar keyifli kullanım için donatılan Sapphire, zamanın getireceği ihtiyaçlara şimdiden hazır. Seçkin tarzıyla farklılaşan projenin değeri, yaşadıkça anlaşılacak. Mekânın başarısını test edecek asıl unsur, insanın mekân içerisinde geçirdiği zaman ve bu zamanın karşılığında alabildiği yaşam kalitesi.

YENİ VE YARATICI YAŞAM BİÇİMLERİ

İnsan için en iyiyi arama çabamız, farklı malzemelerin ve tekniklerin kullanıldığı biçimleri yansıtmak, pek çok geleneksel kavramı farklı biçimlerde ama aynı işlevsel içerikte kullanmak, yeni mekânsal olanaklar yaratmak, böylece modern yaşamı dönüştürmeyi, yeniden organize etmeyi amaçlayan, yeni yaşam biçimleri için ilham verici bir serüven olmak yönünde.